StJ JV hosts Licking - 2/19/14StJ varsity hosts Licking - 2/19/14StJ boy's senior night